ලෙදර් සෝෆා එකේ පෙම්වතියව අමාරුවෙන් කෙලෙව්වා

සරාගී පැහැපත් යුවතිය සමඟ නිවසට පැමිණි තරුණයා ඇයව හම් පුටුවක තබා දෙපා දෙකඩ කර දැරියට තදින් හුරතල් කර ඇයව හුරතල් කළේය.

2022-03-19 09:10:10 328 02:51
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : කළු