ඇගේ පෙම්වතාගේ කූඩුව කඩා දමයි

ගාටර් සහිත දුඹුරු පැටියා විසිත්ත කාමරයේ සෝෆා මත හිඳගෙන සිටින ඇගේ පෙම්වතා වෙත පැමිණ, ඔහු එය ඇය වෙත ගෙන එන්නේ විනෝදය සඳහා ය. තම පෙම්වතාගේ ලිංගය ලෙවකෑමෙන් පසු ඇගේ ඔඩොක්කුවේ හිඳගත් රන්වන්තිය ඔහුට කෙලවමින් නිදහස් විය.

2022-03-22 06:29:13 410 03:08
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : ඉන්දීය