ඔබේ දුඹුරු පැහැය මේසය මත තබන්න

පැහැපත් ලේකම්වරයා කාර්යාලයේ වැඩ කරන අතරතුර, පිරිමියා තම සගයාගේ සිරුර දෙස බලා සිටින අතර, පිරිමියා කාන්තාව වෙත පැමිණ ඔහු සමඟ කතාබස් කරන අතර, එක් අතකින් ඔහු කාන්තාව රැගෙන යයි. තම පැටියා ඉවත දැමූ මිනිසා ඔහුගේ ලිංගය ගලවා තම සගයා මත නිදාගෙන, පසුව ඔහුව මේසය මත තබා ඔහුට හොඳින් කෙලෙව්වේය.

2022-03-19 23:14:58 381 06:15
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : ව්යාජ නියෝජිතයා