සම්බාහන උපදේශක පාඨමාලාව

ශාලාවේ පිස්සුවෙන් මෙන් ලිංගිකව හැසිරීමට කැමති රතු පුටුවේ සිටින පිස්සු කාන්තාවක් ඇගේ පෙම්වතා පිටුපසින් යයි. බෙල්ලයි කනයි ලෙවකමින් කොල්ලා ලස්සනට අන්දනවා. සියල්ල පසෙකලා ඔහු තම ජීවිතය දෙස බලයි. ඇය ඇත්තටම ලෙවකන්න කැමතියි.

2022-03-18 04:51:25 533 10:23
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : Hd 1080p